Abbotsbury, NSW - System Size 20kw

Abbotsbury, NSW - System Size 20kw