Werombi, NSW - System Size 13.3kw

Werombi, NSW - System Size 13.3kw